Archiwum

Klasa VII – Present Perfect

 

Lesson

Topic: Czas Present Perfect w zdaniach twierdzących i przeczących.

Cel lekcji: Potrafię stosować czas Present Perfect.

 

 

A) Użycie

Present Perfect to czas który łączy przeszłość z teraźniejszością.

Najczęściej używamy go do opisywania naszych doświadczeń: np.

I have been to Greece twice. (Byłem w Grecji dwa razy).

Artur has never played Minecraft. (Artur nigdy nie grał w Minecrafta).

oraz

do opisywania czynności, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości (zwykle przed chwilą) np.

I have just written this sentence for you. (Właśnie napisałem dla Was to zdanie).

Ania has just smiled. (Ania się właśnie uśmiechnęła).

 

B) Budowa zdań

Zdania twierdzące: osoba + have/has + past participle (III forma czasownika)

Zdania przeczące: osoba + haven’t/hasn’t + past participle (III forma czasownika)

Jakby ktoś zapomniał to przypominam odmianę have dla wszystkich osób:

I have You have He/She/It has We have You have They have

Pamiętaj, że III forma czasownika to w przypadku czasownika regularnego forma z -ed na końcu, np. played, jumped, danced, a w przypadku nieregularnego to jego forma past participle, np. go-gone, drink-drunk, do-done.

4. Spróbuj rozwiązać oba zadania.

 

 

 

Ex. 6/83 Zapisz poniżej trzy formy każdego z tych czasowników, tak jak w przykładzie. Pamiętaj, niektóre to czasowniki regularne (-ed), a niektóre nieregularne (tabelka str. 123 w podręczniku).

bake – baked – baked leave –

break – broke – broken make

bring – put –

buy – tidy –

chop – wash –

drink – eat –

eat – hear –

Ex. 7/84 Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Present Perfect. (Pamiętaj have lub has i czasownik w III formie). Posiłkuj się przykładem.

https://i.imgur.com/ot8HW8N.png