Bez kategorii

Małopolski Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego

Tegoroczna edycja Małopolskiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego odbędzie się 7 października 2021 (etap szkolny).

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty tutaj.

Poniżej wrzucam arkusze konkursowe z poprzednich lat do pobrania i przećwiczenia, razem z kluczem do sprawdzenia.

I. Arkusze z lat ubiegłych

Edycja 2020/2021

Schemat oceniania

Edycja 2019/2020

Schemat oceniania

Edycja 2018/2019

Schemat oceniania

Edycja 2017/2018

Schemat oceniania

Dawniejsze edycje (trochę inny format).

Edycja 2016/2017

Schemat oceniania

Edycja 2015/2016

Schemat oceniania

Edycja 2014/2015

Schemat oceniania

II. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników 

Etap szkolny:

  1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego
    w szkole podstawowej;
  2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010.

Etap rejonowy:

  1. Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego;
  2. Michael Vince, Language Practice for First, 5th edition, Wydawnictwo Macmillan, 2014;
  1. https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=127475775&t=1624875429567 (artykuł wraz z fragmentem powieści, bez podcastu)

Etap wojewódzki:

  1. Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego;
  2. Michael Vince, Language Practice for Advanced, 4th edition, Wydawnictwo Macmillan 2014;
  3. https://www.gutenberg.org/files/1661/1661-h/1661-h.htm#chap03  (tylko rozdział III – A Case of Identity)

III. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.