Bez kategorii

Rozdział II – The magic elf

Słownictwo:

Część I

car – samochód

bike – rower

robot – robot

doll – lalka

scooter – hulajnoga

skateboard – deskorolka

teddy bear – pluszowy miś

 

What’s this? – Co to?

It’s a … – To jest …

Can I have a …? – Czy mogę prosić o …?

Here you are. – Proszę.

Thank you. – Dziękuję.

 

Prezentacja słownictwa:

Ćwiczenie:

Ćwiczenie na rozpoznawanie formy pisanej wyrazów:

Część II

big – duży

small – mały

old – stary

new – nowy

long – długi

short – krótki

Słówka do przećwiczenia na platformie Quizlet:

https://quizlet.com/_3zojtn?x=1jqt&i=yb5tj