Bez kategorii

[Klasy II-VIII] Szkolny konkurs „My Picture Dictionary”

Zachęcam uczniów z klas II-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym „My Picture Dictionary”.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego przez siebie słowa w języku angielskim. Przykładowo do wykonania słowa „coffee” można wykorzystać ziarenka kawy, słowo „pasta” wykonać z nitek makaronu, a słowo „buttons” z guzików itp.

Słowo „coffee” usypane z ziarenek kawy. (Uwaga na dwa „EE”)

 

Regulamin konkursu

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-VIII.
  2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  3. Format: A4
  4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.
  5. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość, samodzielność oraz estetykę pracy.
  6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
  7. Prace proszę mi składać na lekcjach do 23 października.
  8. Autorzy trzech najlepszych prac z klas I-III oraz trzech z klas IV-VIII otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Liczy się przede wszystkim kreatywność i dobra zabawa! 🙂

Przykładowe prace konkursowe.