Strona główna Klasa VII 19/20 3.06 Klasa VII – Landscapes and countries. Krajobrazy i kraje – wprowadzenie słownictwa.

3.06 Klasa VII – Landscapes and countries. Krajobrazy i kraje – wprowadzenie słownictwa.

1 min read
0
131

Wpisz do zeszytu temat lekcji

LESSON

Topic: Landscapes and countries. Krajobrazy i kraje – wprowadzenie słownictwa.

 

1. Dzisiaj zaczynamy zupełnie nowy temat, poświęcony krajobrazowi.

2. Otwórz podręcznik na stronie 106 i rozwiąż w zeszycie zadanie 3. Rozszyfruj o jakie słowa związane z krajobrazem chodzi.

Ex. 3/106

1                                                  4

2                                                  5

3                                                  6

 

3. Następnie przepisz słówka z tabelki do zeszytu i dopisz brakujące słowa z zadania 3.

https://i.imgur.com/Y1cHhxK.png

4. Posłuchaj nagrania i sprawdź ich wymowę.

 

5. Teraz popatrz na zadanie 7 i użycie in, on, by z elementami krajobrazu.

https://i.imgur.com/1bIpdnz.png

6. Uzupełnij w zeszycie zadanie 7 tymi przyimkami.

Ex. 7/107

1                                                                  4

2                                                                  5

3                                                                  6

7. Następnie wpisz do zeszytu słówka z zadania 9. Sprawdź w słowniczku co oznaczają.

https://i.imgur.com/S1hgPMm.png

8. Posłuchaj ich wymowy.

 

9. Otwórz ćwiczenia na stronach 100-101 do tej lekcji. Rozwiąż je i utrwal w ten sposób powtórzone i wprowadzone dzisiaj słownictwo. Zadania sprawdzimy w piątek na lekcji online.