Strona główna Klasa VII 27.05 Klasa VII – English in use – związki przymiotników z przyimkami.

27.05 Klasa VII – English in use – związki przymiotników z przyimkami.

1 min read
2
136

Wpisz w zeszycie:

LESSON

Topic: English in use – związki przymiotników z przyimkami.

 

1. Otwórz podręcznik na str. 101.

2. Odpowiedz ustnie na pytanie.

What can you see in the picture?

3. Przeczytaj tekst z zadania 2 i w zeszycie dopasuj imiona do osób z obrazka.

Ex. 2/101

1

2

3

4

5

6

4. Teraz popatrz na ramkę w zadaniu.

https://i.imgur.com/wqOuyA2.png

5. Znajdziesz tutaj przymiotniki i przyimki z jakimi się łączą. Przepisz je do zeszytu. Ich tłumaczenie znajdziesz w słowniczku.

ADJECTIVES WITH PREPOSITIONS

 

6. Zauważ, że zawsze po nich, czasownik przyjmuje postać z -ing. Na przykład:

I’m good at learning English.

They’re interested in playing Minecraft.

She’s fond of swimming.

7. W zeszycie ułóż 9 podobnych zdań, zgodnych z prawdą o Tobie, wykorzystując każdy ze zwrotów z tabelki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. Rozwiąż zadanie 5/101. Nie potrzeba do niego nagrania. Masz wybrać przyimek, z którym łączy się dany przymiotnik.

Ex. 5/101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9. Teraz wykonaj str. 95 w ćwiczeniach.

10. Jako dowód wykonania zadania do jutra podeślij mi zdjęcie zdań w zeszycie (punkt 7), a ćwiczenia sprawdzimy w piątek na lekcji online.