Strona główna Klasa VI 19/20 21.05 Klasa VI – A better neighbourhood – reading. Lepsza okolica – odbiór tekstu czytanego.

21.05 Klasa VI – A better neighbourhood – reading. Lepsza okolica – odbiór tekstu czytanego.

2 min read
1
281

Wpisz do zeszytu temat dzisiejszej lekcji:

LESSON

Topic: A better neighbourhood – reading. Lepsza okolica – odbiór tekstu czytanego.

 

1. Na początek rozwiąż te dwa zdania na rozgrzewkę:

2. Następnie w zeszycie, ułóż kwestie w poniższych dialogach w odpowiedniej kolejności.

Dialogue 1:

https://i.imgur.com/BA1k1Zf.png

Dialogue 2:

 

https://i.imgur.com/hGxa8xs.png

3. Teraz otwórz podręcznik na stronie 101. Znajdziesz tutaj tekst do przerobienia, pt.

What can you do to make your neighbourhood a better place?

4. Odpowiedz ustnie na pytania:

a) What does ‚neighbourhood’ mean?

b) What are the children doing in the pictures?

5. Posłuchaj nagrania do tekstu i do każdego akapitu dopasuj właściwy obrazek.

 

Ex. 2/101 – Wpisz właściwą literę w zeszycie.

1

2

3

6. Następnie rozwiąż zadania 3. W zeszycie przepisz zdania z tego ćwiczenia i uzupełnij je, zgodnie z treścią tekstu, jednym, dwoma lub trzema słowami. Przyłóż się do tego zadania, podobne czeka Cię na egzaminie ósmoklasisty.

Ex. 3/101

1

2

3

4

5

6

7. W tekście znajdziesz poniższe czasowniki frazowe – phrasal verbs. Wpisz je do zeszytu i przetłumacz.

https://i.imgur.com/p3793w9.png

8. Następnie uzupełnij nimi zdania w ćwiczeniu 5.

Ex. 5/101

1

2

3

4

5

9. Jako zadanie domowe, wykonaj zadania z lekcji i poniższe ćwiczenia z karty pracy do zeszytu do poniedziałku. Będę pytał zadań z lekcji i ćwiczeń na ocenę, więc się z nich przygotuj.