Strona główna Klasa VI 19/20 Klasa VI: Revision – powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

Klasa VI: Revision – powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

3 min read
0
339

Informacja

Temat: Revision – powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

Cel lekcji: Znam słownictwo związane z gotowaniem i potrafię rozwiązywać zadania z Present Perfect.

Zadanie domowe: Wykonaj zadania powtórkowe z lekcji i przygotuj się do testu. Napiszemy go na pierwszej lekcji po majówce.

Wpisz temat do zeszytu i rozwiąż kolejne zadania. W razie trudności nie bój się pytać.

LESSON

Topic: Revision – powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

1. Zadania utrwalające

1. Otwórz podręcznik na stronach powtórkowych 90-91 i w zeszycie rozwiąż kolejno zadania:

Ex. 1/90 – Przepisz całymi zdaniami do zeszytu te polecania. Wpisz czasownik lub przedmiot kuchenny z lekcji 6.1

Ex. 2/90 – Podpisz w zeszycie przedmioty z obrazka właściwymi nazwami z lekcji 6.2.

Ex. 3/90 – Przepisz do zeszytu te zdania i uzupełnij je przymiotnikami z lekcji 6.5.

Ex. 4/90 – Rozwiąż zadanie. Uzupełnij zdania formą czasu Present Perfect (have/has + III forma czasownika/Past Participle). Nie musisz przepisywać do zeszytu całego tekstu, tylko to czego w nim brakuje. (Lekcja 6.2)

Ex. 5/90 – Napisz pytania w zeszycie w czasie Present Perfect. (Lekcja 6.3)

Ex. 7/90 – Zapisz dyktando w zeszycie. Nagranie możesz zatrzymywać w dowolnym momencie.

Ex. 8/90 – Ułóż w zeszycie dialog we właściwej kolejności. Następnie sprawdź z nagraniem czy dobrze wykonałeś to zadanie.

Ex. 9/91 – Wpisz imię osoby, której tyczy się pytanie 1-4. Jedno imię trzeba powtórzyć dwa razy.

1

2

3

4

Ex. 11/91 – Rozwiąż zadanie ze słuchania.

 

1

2

3

4

2. Otwórz ćwiczenia na stronie 56 i rozwiąż ją. Sprawdź się przed testem.

3. Zadania zrób do wtorku. W środę sprawdzimy te z podręcznika online. W ćwiczeniach sprawdź je sobie samodzielnie. W ich tyle znajdziesz klucz odpowiedzi.

4. Test napiszemy zaraz po majówce.