Strona główna Klasa I [Klasy I-VIII] Szkolny konkurs „My Picture Dictionary”

[Klasy I-VIII] Szkolny konkurs „My Picture Dictionary”

2 min read
0
159

W związku z przerwą od zajęć w szkole zachęcam uczniów z klas I-VIII do kreatywnego spędzania czasu w domu i wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym „My Picture Dictionary”.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego przez siebie słowa w języku angielskim. Przykładowo do wykonania słowa „coffee” można wykorzystać ziarenka kawy, słowo „pasta” wykonać z nitek makaronu, a słowo „buttons” z guzików.

Słowo „coffee” usypane z ziarenek kawy.

 

Regulamin konkursu

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII.
  2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  3. Format: A4
  4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.
  5. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość oraz estetykę pracy.
  6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
  7. Prace należy złożyć mi po powrocie do szkoły.
  8. Autorzy trzech najlepszych prac z klas I-III oraz trzech z klas IV-VIII otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Liczy się przede wszystkim kreatywność i dobra zabawa! 🙂

Przykładowe prace konkursowe.