Strona główna Klasa IV 19/20 [Klasy IV-VI] Praca domowa – tydzień I

[Klasy IV-VI] Praca domowa – tydzień I

16 min read
17
1,559

Zadania dla uczniów do wykonania w tym tygodniu w domu. Lista będzie na bieżąco uaktualniana.

 

Kółko teatralne

kl. VIa i VIb – uczymy się na pamięć swojej roli i ćwiczymy zachowanie się na scenie – zgodnie ze wskazówkami udzielanymi na zajęciach kółka w szkole.

WF

Drodzy uczniowie!

W dobie obecnej zdalnej edukacji, gdzie zadania przykuwają wręcz do komputera zachęcam gorąco do ruchu. Każda forma mile widziana. Pamiętajcie dbajcie o siebie i ruszajcie się. Róbcie to dla siebie, swojego zdrowia i lepszego samopoczucia (nie tylko dla oceny, wyniku czy zadowolenia nauczyciela WF ). Zdalne nauczanie uczy nas czegoś bardzo ważnego-samodyscypliny. Przesyłam kilka propozycji. Nie musicie wykonywać tego dzisiaj, ale proszę nie zapomnijcie o tym i traktujcie to jako zabawę ,inną formę wypoczynku (od książki, laptopa i telefonu).

POWODZENIA!

Z pozdrowieniami nauczycielka WF’u

 

WF online dla chłopców i dziewczyn klasa 4, 5

https://www.youtube.com/watch?v=0ATAGeZ0P0U&t=5s

WF online dla chłopaków z klasy 6

https://www.youtube.com/watch?v=xzXRaGxTE9E

WF online dla dziewczyn z klasy 6

https://www.youtube.com/watch?v=xzXRaGxTE9E

 

Język angielski

kl. IV – Zadania dostępne tutaj.

kl. V – Zadania dostępne tutaj.

kl. VIa i VIb – Zadania dostępne tutaj.

 

Język polski

Klasa IV

Uczniowie:

– czytają lekturę pt. „Magiczne drzewo”

– w zeszytach do języka polskiego wypisują z lektury po 8 wyrazów z „ch” , „h”, „rz”, „ż”, z cząstką „nie” oraz wyjaśniają ich pisownię,

– w ćwiczeniach  na stronie 80 rozwiązują  zadania 1 -3,

– rysują komiks (min.6 okienek) do przeczytanego (wybranego przez siebie )fragmentu lektury.

Klasa V

1. Powtórzenie wiadomości dotyczących zdania pojedynczego rozwiniętego, ułożyć cztery takie zdania i wykonać wykresy.

2. Podręcznik, przeczytać mit o Ariadnie i Tezeuszu, wyjaśnić znaczenie frazeologizmu „nić Ariadny”.

3. Przypomnieć mit o Heraklesie.  Dopisać pozostałe prace, jakie wykonał bohater, opisać jedną z nich.

Ponadto czytać lekturę pt. „Alicja w Krainie Czarów”.

Klasa VIa

1. Powtórzenie wiadomości dotyczących części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie). podręcznik str.161-164 do zeszytu; podręcznik str. 164 ćw. 10, 12, 14;

2. Wypowiedź twórcza, zeszyt ćwiczeń str.132 zad. 9;

3. Przeczytać czytankę, str. 174 podręcznik. Do zeszytu zad. 3;

Ponadto czytać lekturę pt.”Sposób na Alcybiadesa”.

Klasa VIb

Uczniowie:

– wykonują lapbook  z omówionej lektury pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”,

– czytają lekturę  pt. „Sposób na Alcybiadesa”,

– w ćwiczeniach wykonują zadania 5, 6 ze str. 125 oraz 10 ze str. 127

 

Matematyka

kl. IV – Matematyka_klasa_IV

kl. V – podr. str. 50-51 zad. 11-18, str. 52 „Czy już umiem” do zeszytu, uzupełnić w ćwiczeniach zadania z tematu „Pole figury”.

kl. VIa, VIb – podr. str. 82 zad. 1, str. 90 zad. 1 – rozwiązać pozostałe przykłady do zeszytu, uzupełnić w ćwiczeniach zadania dotyczące rozwiązywania równań.

 

Język niemiecki

kl. IV – Utrwalanie słownictwa dotyczącego rodziny i szkoły. Opisać w kilku zdaniach  kogoś z rodziny.

kl. V – Opanowanie pamięciowe swojej roli w sztuce teatralnej  „ Ich bin so  allein”.  Przygotowanie strojów i rekwizytów. Ułożyć 6 zdań z czasownikiem „móchte”.

kl. VIa i VIb – Utrwalenie leksyki dotyczącej szkoły, tego, co jest w zeszycie.

Przygotowanie do sprawdzianu z w/w działu.

 

Plastyka

kl. IV –   Podręcznik-  str. 36,  ćw. 2 (wykonaj w zeszycie).

kl. V   –  Podręcznik-  str. 25,  ćw. 2 (wykonaj w zeszycie).

kl. VI  –  Narysuj w zeszycie wnętrze swojego pokoju w perspektywie.

 

Informatyka

kl. IV – Informatyka_klasa_IV

kl. V – Proszę wykonać pokaz w programie PowerPoint wg podanej karty pracy.

Karta pracy

kl. VIa – Proszę powtórzyć i dokończyć budowanie skryptu w programie Scratch, który umożliwia wyszukiwanie najmniejszej i największej liczby wg podanej karty pracy.

Karta pracy

kl. VIb – Informatyka_klasa_VI B

 

Biologia

kl. V – Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń, rozdział : „Tkanki roślinne.”, na podstawie informacji z podręcznika.

kl. VIa – Proszę o rozwiązanie do zeszytu zadań z załącznika, jak ktoś ma zeszyt ćwiczeń to rozwiązuję w ćwiczeniach.

Załącznik dla klasy VIa

kl. VIb – Proszę o rozwiązanie do zeszytu zadań z załącznika, jak ktoś ma zeszyt ćwiczeń to rozwiązuję w ćwiczeniach.

Załącznik dla klasy VIb

 

Historia

Klasa IV

1. Przeczytać temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Wypisać do zeszytu daty z tego tematu, przypomnieć tekst hymnu narodowego.

Powtórzyć daty rozbiorów Polski.

Klasa V

1. Zapoznać się z tematem Kościół w średniowieczu. Zrobić krótką notatkę na temat znaczenia Boga i religii w średniowieczu.

Klasa VIa i VIb

1. Przeczytać temat:  Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.  Wyjaśnić przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej. Zeszyt ćwiczeń zad. 1 i 3 str. 78.

 

Przyroda / Geografia

Przyroda kl. IV

 1. Podsumowanie działu 4. Wykonaj do zeszytu zadania 1-6 ze strony 111 -112.
 2. Przygotuj się do sprawdzianu z działu 4.
 3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach z działu 4. Wykonaj zadania dla dociekliwych.

Geografia kl. V

 1. Wykonaj do zeszytu polecenia ze strony 83 i 84 z działu krajobrazy Polski.
 2. Przygotuj się do sprawdzianu krajobrazy Polski cz.II od str. 59 – 82 ( tematy 6-9)
 3. Uzupełnij brakujące ćwiczenia z tego rozdziału.
 4. Zachęcam do wykonania zadań dla dociekliwych z rozdziału krajobrazy Polski.

Geografia kl. VIa

 1. Uzupełnij brakujące ćwiczenia do strony
 2. Zachęcam do wykonania zadań dla dociekliwych.
 3. Zapoznaj się z tematem Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.
 4. Wykonaj prezentacje multimedialną na temat wybranego przez siebie dużego miasta Europy może być  stolica ale niekoniecznie.
  Prezentacja ma zawierać minimum 20 slajdów, w których znajdą się zdjęcia i bardzo krótkie  opisy wybranych przez ciebie  i charakterystycznych dla danego miasta elementów ( obiekty historyczne, pomniki, zabytki, budowle, muzea, imprezy itp.)

Geografia kl. VIb

 1. Uzupełnij brakujące ćwiczenia do strony
 2. Zachęcam do wykonania zadań dla dociekliwych.
 3. Zapoznaj się z tematem Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.
 4. Wykonaj prezentacje multimedialną na temat wybranego przez siebie dużego miasta Europy może być stolica ale niekoniecznie.
  Prezentacja ma zawierać minimum 20 slajdów, w których znajdą się zdjęcia i bardzo krótkie  opisy wybranych przez ciebie  i charakterystycznych dla danego miasta elementów ( obiekty historyczne, pomniki, zabytki, budowle, muzea, imprezy itp.)

 

Religia

Klasa IV

1. „Potop, Noe i tęcza”

Zapoznać się z historią o potopie i arce Noego (w podręczniku s. 146-147), obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=cyTnpKbV_jE. Odpowiedzieć na pytania: Dlaczego Bóg ukarał świat potopem? Jaki sakrament symbolizuje potop? Przypomnieć sobie grzechy główne.

2. „Sakramenty święte w walce z grzechem”

Zapoznać się z tekstem katechezy w podręczniku s. 149-150. Wpisać do zeszytu siedem sakramentów świętych, wybrać jeden z nich i opisać, co nam daje ten sakrament i co powoduje.

Klasa V

1. „Ojciec miłosierny”

Zapoznać się z treścią przypowieści – Łk 15, 11-32. Przypomnieć sobie warunki sakramentu pokuty, spróbować odnaleźć w treści przypowieści słowa odnoszące się do każdego z tych warunków. Obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk

2. „Przypowieści Jezusa”

Wybrać jedną z przypowieści (omawianą na lekcji lub inną dowolną z Ewangelii), opisać jej treść i jakie jest jej przesłanie oraz zilustrować.

Klasa VI

1. „Myślę o innych – uczynki miłosierdzia względem ciała” – Przyswoić sobie treść uczynków miłosierdzia względem ciała, zastanowić się i zrobić notatkę co dany uczynek do mnie mówi i jak mogę wykonać go w praktyce życia codziennego, obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=NGm_QdyhYUs&list=PL4tLAXTyV599W8YT0PZHvOL1HSRoZR2tM – cykl filmów o uczynkach miłosierdzia względem ciała,

Zrobić ćwiczenia pod tym tematem.

2. „Myślę o innych – uczynki miłosierdzia względem duszy” – przyswoić treść uczynków miłosierdzia względem duszy, https://www.youtube.com/watch?v=HCLbK8voUeM&list=PL4tLAXTyV59_AAyOvg8LgD0BOVra2t5nv – obejrzeć cykl filmów poświęconych tematyce uczynków miłosierdzia względem duszy, sporządzić notatkę: co dany uczynek do mnie mówi i jak mogę go wypełnić w praktyce, zrobić ćwiczenia pod tym tematem.

 

Muzyka

klasa IV
1. Proszę ćwiczyć na flecie melodie poznane na zajęciach w lutym i marcu.
2. Przeczytać z podręcznika  wiadomości o krakowiaku. Posłuchać krakowiaków Fryderyka Chopina.
klasa V
1. Proszę ćwiczyć na flecie melodie poznane na zajęciach w lutym i marcu.
2. Dokonać pisemnej analizy piosenki pt.”Hej, na krakowskim rynku” (str.105) według schematu :
-metrum
-ilość taktów
-znaki przykluczowe
-ilość wartości rytmicznych : ósemek, ćwierćnut, pauz ósemkowych, ósemek z kropką, szesnastek, półnut
Zadanie proszę napisać w zeszycie
klasa VI
1. Proszę ćwiczyć na flecie melodie poznane na zajęciach w lutym i marcu.
2. Ćwiczyć wyklaskiwanie rytmu znajdującego się na str.99
3. W zeszycie wypisać kolejno nazwy  literowe wszystkich dźwięków z piosenki pt.” Czerwone jabłuszko” str. 98 tj. EGHH itd.