Strona główna Klasa IV 15.06 Klasa IV – What’s the weather like? Jaka jest pogoda? – opisywanie pogody.

15.06 Klasa IV – What’s the weather like? Jaka jest pogoda? – opisywanie pogody.

4 min read
0
108

Wpisz do zeszytu:

LESSON

Topic: What’s the weather like? Jaka jest pogoda? – opisywanie pogody.

 

1. Dzisiaj zaczynamy temat o pogodzie.

2. Na początek popatrz na kartę pracy, którą rozwiązywaliśmy w klasie III i ustnie dopasuj zdania do obrazków.

2. Teraz otwórz podręcznik na stronie 114. Przeczytaj dialog i w zeszycie dokończ poniższe zdanie.

Ex. 1/114

Jen can’t go swimming today because …

3. Posłuchaj nagrania do dialogu i poćwicz jego czytanie.

 

4. W zadaniu 2 mamy zebrane słówka i konstrukcje, które poznajemy na tej lekcji. Posłuchaj nagrania i powtórz je. Jeżeli któregoś słówka nie znasz, popatrz do słowniczka.

 

https://i.imgur.com/jzHCV1m.png

5. Upewnij się, że na pewno znasz pory roku.

SEASON – PORY ROKU

winter – zima

spring – wiosna

summer – lato

autumn – jesień

6. Wpisz w zeszycie jaką pogodę widzisz na obrazkach 1-4 w zadaniu 3.

Ex. 3/114

1

2

3

4

7. Wybierz właściwą odpowiedź w zadaniu 5.

Ex. 5/114

1

2

3

8. Popatrz na stronę 115. Mamy tutaj tekst o zdrowych nawykach.

9. Na początek posłuchaj wymowy podanych w zadaniu 1 zwrotów i sprawdź ich znaczenie w słowniczku.

 

10. Zrób w zeszycie zadanie 1. Musisz uzupełnić zwrotami z ramki opisy zdjęć a-f.

Ex. 1/115

1 Photo a – drink a lot of water

2 Photo b

3 Photo c

4 Photo d

5 Photo e

6 Photo f

11. Zanim przeczytasz tekst sprawdź czy znasz te słówka.

health – zdrowie

healthy – zdrowy

teenager – nastolatek

vegetables – warzywa

12. Posłuchaj tekstu z poradami dla nastolatków odnośnie zdrowych nawyków.

 

13. Spróbuj w zeszycie dopasować nagłówki A-F do każdego z akapitów 1-6 w zadaniu 3.

Ex. 3/115

1 – c

2

3

4

5

6

14. Na koniec rozwiąż zadanie 4. Uzupełnij zdania brakującym słowem, tak by były zgodne z treścią tekstu o zdrowych nawykach.

Ex. 4/115

1

2

3

4

5

6

 

Te zadania zrób w ramach dzisiejszej lekcji. Termin ich wykonania – poniedziałek 15.06

W środę się nie widzimy z racji egzaminów ósmoklasisty. W związku z tym w środę, żeby utrwalić ten materiał, zrób w ćwiczeniach stronę 71 i z 72 zad. 3 i 4.