Strona główna Klasa V 9.06 Klasa V – We’re going to have a barbecue – czytanie ze zrozumieniem.

9.06 Klasa V – We’re going to have a barbecue – czytanie ze zrozumieniem.

4 min read
0
242

Otwórz zeszyt i wpisz:

LESSON

Topic: We’re going to have a barbecue – czytanie ze zrozumieniem.

 

1. Otwórz podręcznik na stronie 110. Popatrz na dialog i odpowiedz ustanie na pytanie:

Why is Amy sad in Photo 2?

2. Obejrzyj nagranie dialogu.

 

3. W dialogu pojawia się konstrukcja be going to, o której wspominaliśmy na ostatniej lekcji. Pamiętasz co ona oznacza i kiedy jej używamy?

BE GOING TO = zamierzać coś zrobić (używamy jej do opisywania planów/zamiarów na przyszłość)

I am going to buy a new car. = Zamierzam kupić nowy samochód.

She is going to have a barbecue. = Ona zamierza zrobić grilla.

They are going to arrive tomorrow. = Oni zamierzają przyjechać jutro.

BE = AM / IS / ARE

4. Popatrz na zadanie 2/110 i rozwiąż je. Dopasuj początki zdań do ich zakończeń.

Ex. 2/110

1 – b

2

3

4

5

5. Następnie poćwicz czytanie dialogu razem z nagraniem.

 

6. Teraz wróćmy do planowania przyszłości. Popatrz na tabelkę z Hammym. Zwróć uwagę, że w konstrukcji be going to tak naprawdę operujemy jedynie czasownikiem to be i jego formami AM / IS / ARE, które znasz już od IV klasy.

https://i.imgur.com/zrw8FZ5.png

7. Obejrzyj prezentację tego tematu, którą wykonał Hammy.

 

8. Korzystając z tabelki Hammiego i z tego co zobaczyłeś w filmie, zrób zadanie 6/111. Napisz jakie plany odnośnie przyjęcia mają Tom, Elena i Lucas. Wykorzystaj konstrukcję be going to w każdym ze zdań. Zacząłem za Ciebie 🙂

Ex. 6/111

1 Lucas is going to download some music.

2 Amy’s mum is

3 Tom and Lucas are

4 Elena is

5 Tom is

6 Tom and Lucas are

9. Następnie rozwiąż zadanie 7/111. Tutaj pracujesz podobnie jak w ćwiczeniu 6, tylko układasz tym razem pytanie i krótką odpowiedź odnośnie tej imprezy. Patrz na przykłady.

Ex. 7/111

1 Is Lucas going to download a film? No, he isn’t.

2

3 Are Tom and Lucas going to buy some orange juice?  No, they aren’t.

4

5

6

10. Na zadanie do tego tematu wykonaj w ćwiczeniach zadania 1, 2, 3 ze strony 69. Zadanie 4 jest dla chętnych i odeślij mi do jutra zdjęcie tej strony z ćwiczeń.