Strona główna Klasa V 26.05 Klasa V – Antarctic Adventure. Antarktyczna przygoda – odbiór tekstu czytanego.

26.05 Klasa V – Antarctic Adventure. Antarktyczna przygoda – odbiór tekstu czytanego.

2 min read
0
217

Wpisz do zeszytu temat lekcji:

LESSON

Topic: Antarctic Adventure – reading. Antarktyczna przygoda – odbiór tekstu czytanego.

 

1. Otwórz podręcznik na stronie 101. Znajdziesz tutaj tekst o odkrywcy.

2. Zanim go posłuchasz, sprawdź czy znasz te słowa.

adventure – przygoda                                                              meal – posiłek

explorer – odkrywca                                                                 arrive at – przybyć

nineteen hours later – 19 godzin później                                the youngest – najmłodszy

journey – podróż                                                                     the South Pole – Biegun Południowy

travel – podróżować                                                               world record – rekord świata

3. Teraz posłuchaj nagrania, a następnie poćwicz czytanie tego tekstu.

 

4. Spróbuj teraz w zeszycie zrobić zadanie 3 i uzupełnić zdania tak by były zgodne z treścią tekstu.

Ex. 3/101

1

2

3

4

5

6

5. Dzisiaj poznajemy również dwa bardzo ważne słowa, opisujące części mowy:

NOUN – rzeczownik

ADJECTIVE – przymiotnik

6. Zastanów się które z tych słów to rzeczowniki (nouns), a które to przymiotniki (adjectives).

https://i.imgur.com/VQExrs1.png

7. Spróbuj tymi słowami uzupełnić zdania w ćwiczeniu 5.

Ex. 5/101

1

2

3

4

5

8. Teraz otwórz podręcznik na stronie 102 i popatrz na walizki z ćwiczenia 1. Co w nich widzisz?

9. Posłuchaj nagrania i dopasuj w zeszycie walizki do osób poniżej.

 

Ex. 2/102

Lily –

Susie –

Shaun –

10. Na koniec posłuchaj jeszcze raz nagrania (punkt 9) i zapisz w zeszycie czy zdania z ćw. 4 są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

Ex. 4/102

1

2

3

4

5

6

Zadania z lekcji to jednocześnie Twoje zadanie domowe. Sprawdzimy je na lekcji online w czwartek.