Strona główna Klasa VII 19/20 [Klasy VII-VIII] Praca domowa – tydzień I

[Klasy VII-VIII] Praca domowa – tydzień I

8 min read
4
1,065

Zadania dla uczniów do wykonania w tym tygodniu w domu. Lista będzie na bieżąco uaktualniana.

 

WF

Drodzy uczniowie!

W dobie obecnej zdalnej edukacji, gdzie zadania przykuwają wręcz do komputera zachęcam gorąco do ruchu. Każda forma mile widziana. Pamiętajcie dbajcie o siebie i ruszajcie się. Róbcie to dla siebie, swojego zdrowia i lepszego samopoczucia (nie tylko dla oceny, wyniku czy zadowolenia nauczyciela WF ). Zdalne nauczanie uczy nas czegoś bardzo ważnego-samodyscypliny. Przesyłam kilka propozycji. Nie musicie wykonywać tego dzisiaj, ale proszę nie zapomnijcie o tym i traktujcie to jako zabawę ,inną formę wypoczynku (od książki, laptopa i telefonu).

POWODZENIA!

Z pozdrowieniami nauczycielka WF’u

 

WF online dla chłopaków z klasy 6, 7 i 8

https://www.youtube.com/watch?v=xzXRaGxTE9E

WF online dla dziewczyn z klasy 6, 7 i 8

https://www.youtube.com/watch?v=xzXRaGxTE9E

 

Język angielski

kl. VII – Zadania dostępne tutaj.

kl. VIII – Zadania dostępne tutaj.

 

Język polski

Klasa VII

Uczniowie:

– wykonują lapbook – „Dziady”- cz. II  A. Mickiewicz,

– w zeszytach do języka polskiego wykonują zadania z podręcznika – str. 259 zad. 1, 2, 3, 4,

– w ćwiczeniach wykonują zadania ze str. 76 – 77, korzystają ze słownika ortograficznego.

Klasa VIII:

– zgodnie z informacjami podanymi w dzienniku elektronicznym

 

Matematyka

kl. VII – podr. str.193-196 – rozwiązać do zeszytu te przykłady z zadań, które były pominięte na lekcji, uzupełnić ćwiczenia do str. 83 włącznie.

kl. VIII – podr. str. 200-202 – rozwiązać do zeszytu po min 3 zadania z każdego tematu, uzupełnić ćwiczenia do str. 73.

 

Język niemiecki

kl. VII – Uzupełnianie brakujących zadań w zeszycie ćwiczeń. Ułożyć po 2 zdania z poznanymi czasownikami rozdzielnie złożonymi.

kl. VIII – Utrwalanie słownictwa dotyczącego mebli i pomieszczeń. Opis dowolnego pomieszczenia w domu ( 10 zdań).

 

Fizyka

kl. VII – Fizyka_ klasa_VII

kl. VIII – Fizyka_klasa_VIII

 

Informatyka

kl. VII – Informatyka_klasa_VII

 

Plastyka

kl. VII –  Podręcznik-  str. 17, ćwiczenie (wykonaj w zeszycie).

 

Biologia

kl. VII – Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń z działu: „Zaburzenia układu odpornościowego”. str. 62-63, oraz „Sprawdź czy potrafisz” str. 64-65.

kl. VIII – Proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń – „Pasożytnictwo” str. 61-64.

 

Historia

Klasa VII

1. Zrobić podsumowanie dotychczasowych zagadnień z rozdziału 5 (przyczyny wybuchu I wojny światowej, walki na froncie wschodnim i zachodnim, rewolucja w Rosji).

Klasa VIII

1. Przeczytać temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. Wypisać najważniejsze daty do zeszytu.

 

Geografia

Geografia kl. VII

  1. Procesy urbanizacyjne. Miasta w Polsce.
  2. Wykonaj zadanie dotyczące wybranych aglomeracji ( wg. zasad ustalonych na lekcji – prezentacja multimedialna )
  3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach.
  4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia z podręcznika str. 130-132

Geografia kl. VIII

  1. Wykonaj w zeszycie polecenie 3 ze strony 121 z tematu „W Amazonii”
  2. Zapoznaj się tematem „Ludność  Ameryki” i wykonaj ćwiczenia  z tego tematu.
  3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach.

 

Chemia

Klasa VII

Zadanie 1 – Zapisz w zeszycie

Dobierz współczynniki w podanych równaniach:

1) Al + S → Al2S3

2) Na + S → Na2S

3) P + S → P2S5

4) Cu + O2 → CuO

5) C + O2 → CO2

6) Al + O2 → Al2O3

7) Cu + O2 → Cu2O

 

Klasa VIII

Zgodnie z informacją z Librusa.

 

Religia

Klasa VII

1. „Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie” – wyjaśnić pojęcie wspólnota, podać kiedy nastąpiła geneza chrześcijaństwa, kto jest założycielem tej religii, notatka: jak funkcjonowali pierwsi chrześcijanie?, https://www.youtube.com/watch?v=7Zy70WQV5oI – obejrzeć tą prezentację.

2. „Powtórzenie wiadomości o ośmiu błogosławieństwach” – przypomnieć sobie treści ośmiu błogosławieństw, napisać notatkę co mówi do nas Pan Bóg poprzez dane błogosławieństwo (notatka do każdego błogosławieństwa).

Klasa VIII

1. „Wiara i rozum” – pozorny konflikt – przeczytać temat, odpowiedzieć na pytania z podręcznika, https://www.youtube.com/watch?v=kiiWvvvQyfo, https://www.youtube.com/watch?v=JdpZooT6gRY – obejrzeć te prezentację,   Napisać uzasadnienie tego, że Teoria ewolucji nie kłóci się w żaden sposób z wiarą w biblijny opis stworzenia

2. „Dlaczego homoseksualizm jest grzechem”? – https://www.youtube.com/watch?v=bEdvItaf3zM – obejrzeć prezentację O. Adama Szustaka na temat grzechu homoseksualizmu, zrobić notatkę – czym różni się potępienie konkretnego czynu od potępienia człowieka? Co lub kogo wolno na potępić?: człowieka czy grzech, który popełnia – jaka jest różnica między taką, a taką postawą.